سلب مسئولیت حقوقی - RIF Trust

سلب مسئولیت حقوقی

این صفحه در حال حاضر در حال بازسازی است.

در حالی که تمام تلاش ها برای اطمینان از صحیح و به روز بودن اطلاعات مندرج در این سایت انجام شده است، RIF Trust Investments LLC نمی تواند هیچ گونه مسئولیتی را اعم از قانونی یا غیر قانونی در قبال هر گونه اشتباه یا کوتاهی بپذیرد.

مطالب و مطالب موجود در این سایت فقط برای اهداف اطلاعات عمومی ارائه شده است و به منزله مشاوره حقوقی یا هر نوع مشاوره حرفه ای دیگر نیست. ما هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از اتکا به اطلاعات مندرج در این سایت نمی پذیریم و هیچ ضمانتی، صریح یا ضمنی، در مورد در دسترس بودن هر محصول یا خدماتی در هر کشوری ارائه نمی دهیم.

اطلاعات موجود در این سایت نباید مبنای تصمیم گیری در مورد انتخاب یک اقدام خاص باشد. همچنین نباید به عنوان مشاوره حقوقی به آن اعتماد کرد یا به عنوان جایگزینی برای مشاوره تخصصی دقیق در موارد فردی در نظر گرفته شود.

هیچ چیز موجود در این سایت به منزله پیشنهاد، درخواست، توصیه یا توصیه در مورد هر محصول سرمایه گذاری یا پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هر گونه اوراق بهادار نیست. RIF Trust Investments LLC توصیه می کند که قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری برای اخذ اقامت یا امتیازات شهروندی، مشاوره حرفه ای مستقل خود را دریافت کنید.

RIF Trust Investments LLC هیچ ادعای مسئولیتی در مورد خسارت ناشی از استفاده از هر گونه اطلاعات ارائه شده، از جمله هر نوع اطلاعاتی که ناقص یا نادرست است، نمی پذیرد.

اطلاعات این سایت توسط مدیر وب سایت RIF Trust Investments LLC مستقر در امارات متحده عربی (“RIF Trust Investments LLC”) نگهداری و به روز می شود. RIF Trust Investments LLC تعیین می کند که کدام پیوندها در سایت آن گنجانده شوند. پیوندها به معنای تأیید صحت اطلاعات موجود در آن یا نظرات بیان شده توسط RIF Trust Investments LLC نیست.

RIF Trust Investments LLC مسئولیتی در قبال محتوای لینک شده یا ارجاع شده از این صفحات ندارد. سوالات و نظرات مربوط به اطلاعات مربوط به این پیوندها باید برای پاسخ به RIF Trust Investments LLC ارسال شود.

اطلاعات ارائه شده در این سایت برای توزیع یا استفاده توسط هیچ شخص یا نهادی در هر حوزه قضایی یا کشوری که در آن چنین توزیع یا استفاده مغایر با قانون یا مقررات است یا مشمول RIF Trust Investments LLC یا شرکت های تابعه آن می شود، نیست. وابسته به هر گونه الزام ثبت نام در چنین حوزه قضایی یا کشوری است.

هیچ بخشی از این سایت را نمی توان به هر شکل یا به هر وسیله ای بدون مجوز کتبی قبلی RIF Trust Investments LLC تکثیر کرد.

تمامی حقوق محفوظ است.