مخاطب - RIF Trust

RIF Trust، بخشی از گروه Latitude با بیش از 100 کارشناس جهانی در بیش از 20 کشور، به 14 زبان مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، آفریقایی، کانتونی، عربی، هندی، پنجابی، اردو، تاگالوگ و گجراتی کمک ارائه می‌دهد.

سلام آزادی پل خود را به یک دنیای جدید بیابید.