Back to Team

تولگا دورومان

مدیر کشور - ترکیه

تولگا بیش از 20 سال تجربه در زمینه تبلیغات و مشاوره هواپیمایی دارد. او برای تعدادی از شرکت های پیشرو جهانی کار کرده است. خطوط هوایی در سراسر جهان تولگا را به عنوان بخشی از تیم های مدیریت خود به کار گرفته اند.

با چنین پیشینه حرفه ای، تولگا روابط خود را با دپارتمان های مهاجرت به صورت جهانی توسعه داده است. او روابطی با متخصصان شهروندی و مهاجرت در وزارت امور داخلی دولت استرالیا برقرار کرده است. تولگا همچنین کانال های ارتباطی با خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) و مشابه های اروپایی ایجاد کرده است.

تخصص مهاجرت سرمایه گذاری Tolga در رتبه دوم قرار ندارد. او درک دقیقی از بخش های تجاری، املاک و مستغلات و ورزش دارد. Tolga می تواند به شما نشان دهد که چگونه تشکیل یک شرکت یا خرید ملک می تواند منجر به اقامت یا شهروندی جدید شود.