رائل کواماسی نگومه - RIF Trust
Back to Team

رائل کواماسی نگومه

شریک استراتژیک شرق افریقا

رائل، یک فرد چشم انداز و کارافرین، یک علامت فراموش نشدنی به عنوان یک شریک تجاری استراتژیک در ظرفیت های مختلف از جمله توسعه کسب و کار، موفقیت مشتری، B2B، فروش مشورتی و مدیریت ارتباط با مشتری را ترک کرده است. تجربیات اولیه او او را در معرض چالش ها و پتانسیل های دست نخورده بازارهای نوظهور قرار داد و روحیه کارافرینی و تمایل او را برای ایجاد تغییرات تحول امیز تقویت کرد.

به عنوان شریک استراتژیک منطقه ای شرق افریقا در RIF Trust، رائل بر ایجاد اعتماد، پرورش روابط و پرورش چشم انداز مشترک بین ذینفعان و مشتریان برای موفقیت مالی تمرکز دارد.

او با استفاده از مهارت های فروش مشورتی خود، فرصت های استراتژیک را شناسایی می کند، روند بازار را تجزیه و تحلیل می کند و استراتژی های نواورانه ای را برای غلبه بر موانع ورود طراحی می کند. توانایی او برای حرکت در چارچوب های نظارتی پیچیده و سازگاری با مناظر همیشه در حال تغییر، او را به عنوان یک شریک ارزشمند در بازار در حال ظهور RCBI شرق افریقا متمایز می کند.

Qualifications

BA (خرید)، MBA (برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت)، FPWM