Antigua ve Barbuda Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programını değiştiriyor
Back to News

Haber akışı, Karayipler Date: 24 Mayıs, 2018

Antigua ve Barbuda Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programını değiştiriyor

Antigua ve Barbuda Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programını değiştiriyor

Antigua ve Barbuda Kabinesi 11 Nisan 2018 tarihinde ülkenin Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programında (CIP ) yapılan ve ülkenin bölgedeki rekabet edebilirliğini sağlamaya devam edecek olan bir dizi değişikliği onayladı.

Ortak Gayrimenkul Yatırımı

Programda derhal yürürlüğe girecek olan en önemli değişiklik, bilinen iki tarafın, her bir tarafın 200.000 $ katkıda bulunmasıyla 400.000 $ seviyesinde nitelikli bir gayrimenkul yatırımını ortaklaşa satın almasına olanak tanıyan Sınırlı Süreli Tekliftir. Bu ortak yatırım seçeneği 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecektir.
Devlet işlem ücretleri, dört kişiye kadar olan bir aile için 50.000 $ ve daha sonra bakmakla yükümlü olunan her bir kişi için 15.000 $ olarak kalmaktadır. Durum tespiti ücretlerinde de bir değişiklik yapılmamış olup, ana başvuru sahibi ve eşinin her biri 7.500$, bakmakla yükümlü olduğu 12-17 yaş arası kişiler 2.000$, 18 yaş ve üzeri kişiler ise 4.000$ ödemektedir. Beş yıllık yatırım elde tutma süresi yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

Bu Sınırlı Süreli Teklif, St Kitts & Nevis’teki CIP ‘nin gayrimenkul yatırımlarını iki başvuru sahibi için 200.000 $’a düşürmesiyle aynı zamana denk gelmektedir, ancak bu yatırım seviyesi için bekletme süresi yedi yıldır.

Bağımlılar

CIP, bakmakla yükümlü olunan ebeveynlerin uygunluk yaşını altmış beşten elli sekize düşürmek için daha da değiştirildi.

Ayrıca, 18 yaşın altındaki bakmakla yükümlü olunan çocukların, vatandaşlık verildikten sonraki ilk beş yıl içinde Antigua ve Barbuda’yı beş gün süreyle ziyaret etme zorunluluğu da kaldırılmıştır. Ancak, 18 yaşına gelindiğinde, ikamet şartının yanı sıra yemin veya bağlılık yemininin de yerine getirilmesi gerekmektedir.

Beş Yıllık Yenileme

Bakanlar Kurulu ayrıca CIP mevzuatında değişiklik yaparak, Karayipler’in diğer programlarıyla uyumlu olacak şekilde, ilk (5) yıllık pasaport yenileme aşamasında durum tespit harcı ödeme zorunluluğunu kaldırmıştır.

Antigua ve Barbuda Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programını değiştiriyor

Date: 24 Mayıs, 2018

Posted in: Haber akışı, Karayipler