Çeşitlendirme İşinize Nasıl Yardımcı Olabilir? - RIF Trust
Back to News

Haber akışı Date: 21 Temmuz, 2022

Çeşitlendirme İşinize Nasıl Yardımcı Olabilir?

Çeşitlendirme İşinize Nasıl Yardımcı Olabilir?

Kendi işinizi kurmak heyecan verici yeni bir yaşam girişimidir. İlk kez, gerçekten tutkulu olduğunuz bir ürün veya hizmet yaratma yolunu belirlediniz. Bir girişimci olarak kararları siz verirsiniz, kendi saatlerinizi siz belirlersiniz ve kendi kendinizin patronu olursunuz. Kulağa harika geliyor ama zorlukları da yok değil.

Başlangıç için bir fikrin güçlü bir yönetim ekibine, sağlam bir iş planına ve tabii ki finansal desteğe ihtiyacı vardır. Forbes Magazine’e göre, ilgilenen bir VC firmasının soracağı ilk sorulardan biri “Harika bir yönetim ekibiniz var mı?” olacaktır. Kurucular olarak fikrinizi geliştirebilir, pazarlayabilir, dağıtabilir ve finansal olarak uygulanabilir hale getirebilir misiniz?

İlk aşamalarda, girişimciler genellikle ürün veya hizmetlerini bir hedef pazara hitap edecek şekilde uyarlamaya odaklanırlar. Satış büyümesini ve müşteri memnuniyetini sürdürmek için işletmelerin müşterilerini birçok düzeyde sürekli olarak anlamaları gerekir. Örneğin reklam söz konusu olduğunda, bir kişinin eğlenceli bulabileceği bir şeyin bir başkası için saldırgan olarak görülebileceğini bilmek önemlidir. Bir işletme bu anlayışı doğuştan nasıl kazanabilir ve büyümeye devam edebilir? İşte burada çeşitlendirme fikri devreye giriyor. Bir startup, müşterileriyle ortak özelliklere sahip çalışanları işe aldığında, tüm ekip bundan fayda sağlar. Yönetim ekibiniz çeşitli yaş gruplarının, kültürel geçmişlerin, konuşulan dillerin ve benzerlerinin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler hakkında kurum içi bir anlayışa sahip olacaktır. Buradan hareketle, daha kesin bir ürün veya hizmet geliştirilebilir ve tüketiciye daha fazla hitap edebilir.

İşyerinde çeşitlilik yeni bir fikir değildir, ancak bir işletmeye ve bir bütün olarak topluma fayda sağlayabileceği için yeniden gözden geçirilmelidir. Bir yönetim ekibi doğuştan farklı insanlardan oluştuğunda ortaya çıkar. Bu farklılıklar din, ırk, yaş, cinsiyet, eğitim, kişilik ve benzeri alanlarda olabilir. Bu kişilerin hepsi ortak bir hedefi paylaşır ancak karar alma sürecine benzersiz yetenekler ve özellikler getirir. Araştırmalar, bu tür ekiplerin daha önce yapılanlara güvenmek yerine gerçeklere dayalı kararlar alma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Farklı bakış açıları, önyargılı karar alma mekanizmasını uzak tutarak daha yaratıcı ve uygulanabilir çözümler üretilmesini sağlar. Linda Emma’nın Chron back’te aktardığı gibi, sahip oldukları beceri, deneyim ve yetenek yelpazesi, bir firmaya yalnızca tek bir bakış açısına sahip bir işletmeye göre rekabet avantajı sağlayabilir: “İşyerinde Çeşitliliğin Avantajları ve Dezavantajları.”

Josh Greenberg’e göre “İşyerinde Çeşitlilik: Faydaları, Zorlukları ve Çözümleri” adlı kitabına göre, çeşitliliğe sahip bir ekip, işyerinde daha fazla kültürel kabul için de bir ortam yaratabilir. Farklı bakış açıları paylaşıldığında, ekip kendi fikirlerini paylaşma ve daha yüksek düzeyde performans gösterme konusunda daha güvenli hisseder. Bu, sektörde olumlu bir itibarın oluşmasına yardımcı olur ve daha nitelikli ve yetenekli insanları çeker. Ayrıca ekip, birbirini tamamlayan becerileri sayesinde daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmak için daha iyi bir konuma sahip ve daha küresel bir pazara ulaşabilir.

İşinizi çeşitlilik içeren bir ekiple kurmak zorlu bir iştir ve başarmak için çaba ve bağlılık gerektirir. Bununla birlikte, faydaları zaman ayırmaya değer olabilir. Harvard Business Review‘a göre, “Çeşitlendirilmiş firmaların pazar payını artırma olasılığı %45, daha geniş bir pazar yelpazesine sahip olma olasılığı ise %70 daha yüksektir.” Rekabetçi bir piyasada bu, oyunun kurallarını değiştirebilir.

Peki bir startup ilk birkaç yıl içinde bu kilometre taşlarına nasıl ulaşabilir? Nispeten yeni bir seçenek, İçişleri Bakanlığı’nın Yenilikçi Vize programı olarak bilinen girişimini değerlendirmektir. 2019 yılında oluşturulan bu program, Birleşik Krallık’ta ikamet etmek isteyen yabancı uyruklular için bir giriş vizesi platformu sağlamaktadır. Vizeyi alabilmek için yabancı girişimcinin Birleşik Krallık’ta yeni bir iş kurması gerekmektedir ya da ilginç bir şekilde, ticaret öncesi, gelir öncesi bir İngiliz girişimine katılabilir ve yatırım yapabilir. Bu yatırım, girişimcinin startup ekibinin aktif bir parçası olmasını gerektirir. Deneyim, eğitim ve farklı küresel bakış açılarıyla ekibi zenginleştirebilirler. Birleşik Krallık’a taşınmaktan ve Birleşik Krallık ekonomisinde aktif bir oyuncu olmaktan heyecan duyuyorlar. Girişim, önemli bir finansal enjeksiyondan ve yönetim ekibini çeşitlendirme fırsatından yararlanıyor. Latitude Consultancy UK, bu giriş vizesi için başvuru sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olan az sayıdaki hizmet sağlayıcıdan biridir. Dünyanın dört bir yanından müşteri bulmakta ve bu tür yatırımlara açık olan uygun girişimleri aramaktadırlar.

CEO Eric Major şunları söylüyor: “Hem yatırımcı hem de startup ekibinin kişiliklerini, becerilerini ve ilgi alanlarını eşleştirmek için çalıştığımız bir flört hizmeti platformuna benziyor. 2019’dan bu yana birçok başarılı eşleştirme gerçekleştirdik. Bu program gerçekten de bir ‘kazan-kazan’ denklemi olarak görülebilir. İngiliz girişimci, yabancı uyruklu kişiden hiçbir ücret ödemeden önemli bir öz sermaye yatırımı kazanıyor ve yatırımcı da Birleşik Krallık’ta yaşama ve çalışma yolculuğuna başlıyor.” Bu tür bir yatırıma hak kazanmak için, yeni bir işletmenin gelir öncesi ve ticaret öncesi olması da dahil olmak üzere belirli kriterleri karşılaması gerekir. Buradaki fikir, yabancı uyruklu kişinin erken aşamalarda ekibe katılması ve satışlar gerçekleşmeden önce girişimi desteklemesidir.

Yenilikçi Vizesi programı hakkında daha fazla bilgiye Gov.UK adresinden veya Latitudeworld.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu makale ilk olarak StartUps Magazine’de yayınlanmıştır ve burada bulunabilir.

Çeşitlendirme İşinize Nasıl Yardımcı Olabilir?

Date: 21 Temmuz, 2022

Posted in: Haber akışı