ما می‌توانیم شاهد افزایش دو برابری CIP در 3 تا 5 سال آینده باشیم.
Back to News

Latitude در اخبار Date: 01 مارس, 2018

اریک میجر می‌گوید: «ما می‌توانیم شاهد افزایش دو برابری تعداد CIP در 3 تا 5 سال آینده باشیم.

اریک میجر می‌گوید: «ما می‌توانیم شاهد افزایش دو برابری تعداد CIP در 3 تا 5 سال آینده باشیم.

در مصاحبه ای با Investment Migration Insider ، اریک میجر و کریس ویلیس از Latitude نظرات خود را در مورد وضعیت صنعت، پتانسیل رشد آینده آن، و آنچه که ممکن است رشد فوق العاده تجربه شده در چند سال گذشته را کاهش دهد، به اشتراک گذاشتند.

برای خواندن مقاله کامل اینجا را کلیک کنید .

اریک میجر می‌گوید: «ما می‌توانیم شاهد افزایش دو برابری تعداد CIP در 3 تا 5 سال آینده باشیم.

Date: 01 مارس, 2018

Posted in: Latitude در اخبار