"Chúng ta có thể thấy CIP tăng gấp đôi trong 3-5 năm tới"
Back to News

Vĩ độ trong tin tức Date: 01 March, 2018

“Chúng ta có thể thấy số lượng CIP tăng gấp đôi trong 3-5 năm tới” Eric Major nói

“Chúng ta có thể thấy số lượng CIP tăng gấp đôi trong 3-5 năm tới” Eric Major nói

Trong một cuộc phỏng vấn với Investment Migration Insider , Eric Major và Chris Willis của Latitude đã chia sẻ quan điểm của họ về tình trạng của ngành, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của ngành và những gì có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng vượt bậc đã trải qua trong vài năm qua.

Nhấn vào đây để đọc toàn bộ bài viết .

“Chúng ta có thể thấy số lượng CIP tăng gấp đôi trong 3-5 năm tới” Eric Major nói

Date: 01 March, 2018

Posted in: Vĩ độ trong tin tức