رتبه اعتباری پرتغال A- می گوید آخرین گزارش رتبه بندی Fitch
Back to News

اخبار, اروپا Date: 29 مارس, 2024

رتبه اعتباری پرتغال A- می گوید آخرین گزارش رتبه بندی Fitch

رتبه اعتباری پرتغال A- می گوید آخرین گزارش رتبه بندی Fitch

رتبه بندی فیچ یک آژانس رتبه بندی اعتباری آمریکایی است. داغ در پاشنه آن ارزیابی مثبت مالت رتبه اعتباری پرتغال را می‌آید. در روز جمعه، 22 مارس 2024، فیچ رتبه پیش‌فرض صادرکنندگان ارز خارجی (IDR) را در بلندمدت A- رتبه‌بندی کرد.

چشم انداز پایدار

آژانس رتبه بندی اعتباری به عضویت پرتغال در اتحادیه اروپا و منطقه یورو اشاره می کند. عامل سالم دیگر سابقه انضباط مالی است. همچنین، همانطور که فیچ فاش می‌کند، «پرتغال در سال 2023 مازاد بودجه 1.3 درصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد که 0.8 درصد بهتر از پیش‌بینی ما در آخرین بررسی رتبه‌بندی در سپتامبر 2023 بود».

این نگرانی وجود دارد که یک انتخابات نزدیک ممکن است منجر به بی ثباتی سیاسی شود. با این حال، Fitch تردید دارد که این موضوع تأثیر مالی داشته باشد.

تحولات مثبت بیشتر به “کاهش پایدار بدهی” پرتغال و “اقتصاد قوی” آن مربوط می شود. فیچ که با قدرت بانک‌های پرتغالی و بخش خصوصی قدرتمند همراه است، به این کشور اطمینان کامل دارد که به عملکرد بالاتر از وزن خود ادامه دهد.

زاویه سبز در آخرین رتبه بندی اعتباری پرتغال

جان گرین ، اقامت پرتغال ما با سرمایه گذاری متخصص معتقد است که تایید فیچ ارزش ویزای طلایی پرتغال را تقویت می کند. او می‌گوید: «وقتی فیچ کشوری را با جزئیات دقیق رتبه‌بندی می‌کند، آنها از معیارهای مشابه ما استفاده می‌کنند.»

موقعیت پرتغال در قلب اتحادیه اروپا، شهرت آن را تقویت می کند. من توجه فیچ به رویدادهای سیاسی اخیر را درک می کنم، اما آنها به این موضوع خوش بین هستند نتیجه انتخابات آنقدر موضوع بحث برانگیز نیست که پیامدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باشد.

آینده برای پرتغال زیبا به نظر می رسد. چرا؟ همانطور که فیچ اشاره می کند، این کشور به کاهش بدهی خود ادامه می دهد و از شرایط اقتصادی پررونق برخوردار است.

ارزیابی مالی فیچ از پرتغال را بررسی کنید.

نحوه اخذ ویزای طلایی پرتغال

پس از خواندن این مقاله، اکنون توپ در زمین شماست. با این حال، ما توصیه می کنیم که با یک متخصص مهاجرت سرمایه گذاری مانند RIF Trust تماس بگیرید. تاخیر نکنید و امروز با ما تماس

بگیرید.

رتبه اعتباری پرتغال A- می گوید آخرین گزارش رتبه بندی Fitch

Date: 29 مارس, 2024

Posted in: اخبار, اروپا