Cập nhật những thay đổi lớn sắp xảy ra với Golden Visa Bồ Đào Nha - RIF Trust
Back to News

Châu Âu, nguồn cấp tin tức Date: 13 January, 2021

Cập nhật những thay đổi lớn sắp xảy ra với Golden Visa Bồ Đào Nha

Cập nhật những thay đổi lớn sắp xảy ra với Golden Visa Bồ Đào Nha

Chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố họ sẽ thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với Chương trình Thị thực Vàng phổ biến của họ để khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn nữa vào các khu vực ít dân cư hơn của đất nước và không khuyến khích đầu tư trong tương lai vào các thành phố chính của nó. Mặc dù đề xuất vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng chúng tôi biết rằng những thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Suy đoán xung quanh những thay đổi có thể bắt đầu vào đầu tháng Giêng năm 2020 nhưng bây giờ chúng tôi đã rõ ràng hơn về các sửa đổi:

  • Trước đây, các khu vực ven biển của đất nước như Lisbon, Porto và Algarve là những khu vực rất phổ biến để mua đầu tư bất động sản đủ điều kiện theo Golden Visa. Tuy nhiên, chính phủ sẽ loại bỏ các khu vực đủ điều kiện này khỏi chương trình và thúc đẩy người nộp đơn mua nhiều hơn trong đất liền hoặc ở các khu vực “mật độ thấp” của đất nước.
  • Mặc dù chưa được xác nhận, chúng tôi cũng kỳ vọng mức đầu tư tối thiểu sẽ tăng đáng kể đối với các lựa chọn quỹ và bất động sản.

Tại sao điều này lại có ý nghĩa với tôi?

Bạn vẫn có thể tận dụng các quy định và giá cả hiện hành bằng cách bắt đầu đăng ký trong vài tuần tới. Bằng cách đó, chúng tôi sẽ có thể đảm bảo rằng bạn sẽ đủ điều kiện ở ngưỡng đầu tư thấp hơn hiện tại.

Như chúng tôi đã đề cập trong một bài báo gần đây, với Brexit hiện đã được thực hiện đầy đủ, công dân Vương quốc Anh cuối cùng cũng đủ điều kiện để nộp đơn xin Visa Vàng Bồ Đào Nha.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu đơn xin Visa Vàng Bồ Đào Nha của bạn.

Cập nhật những thay đổi lớn sắp xảy ra với Golden Visa Bồ Đào Nha

Date: 13 January, 2021

Posted in: Châu Âu, nguồn cấp tin tức