Chính sách bảo mật - RIF Trust

Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

Latitude Consultant Limited, có trụ sở tại Jersey (Quần đảo Channel), (“Latitude”, bên kiểm soát dữ liệu) coi trọng quyền riêng tư của bạn và tận tâm bảo vệ quyền riêng tư đó.

Thông báo về quyền riêng tư trực tuyến này (“Thông báo”) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web, trang web nhỏ, trang web dành cho thiết bị di động và các kênh tiếp thị trực tuyến khác nhau, bao gồm các trang truyền thông xã hội của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng Thông báo này không bao gồm việc xử lý dữ liệu cá nhân trong bối cảnh cung cấp các dịch vụ liên quan đến cư trú và/hoặc quyền công dân của Latitude và việc làm trong tương lai, hiện tại hoặc trước đây.

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Thông báo này để cập nhật các yêu cầu pháp lý và cách chúng tôi vận hành hoạt động kinh doanh của mình. Mọi thay đổi đối với Thông báo này sẽ có hiệu lực kể từ dữ liệu được công bố trên trang web của chúng tôi.

2. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi có thể xử lý thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, thông tin bắt nguồn từ các hoạt động của bạn trên trang web (thông qua cookie hoặc các phương tiện tự động khác) và thông tin được thu thập từ các nguồn khác.

2.1 Dữ liệu được thu thập trực tiếp từ bạn bất cứ khi nào bạn: truy cập trang web của chúng tôi; liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc hoặc nhận xét; tham gia các dịch vụ của chúng tôi; đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, tải nội dung lên trang web hoặc các trang truyền thông xã hội của chúng tôi; hoặc điền vào bất kỳ biểu mẫu nào trên trang web hoặc các trang truyền thông xã hội của chúng tôi.

Thông tin có thể được bạn cung cấp trực tiếp bao gồm:

 • Dữ liệu liên hệ như tên, giới tính, địa chỉ email và số điện thoại
 • Dữ liệu tiếp thị như sở thích tiếp thị hoặc phản hồi khảo sát
 • Email hoặc Biểu mẫu liên hệ chẳng hạn như thông tin liên lạc điện tử mà bạn đã gửi cho chúng tôi
 • Đánh giá/Giới thiệu dịch vụ, chẳng hạn như dữ liệu cá nhân bạn có thể chia sẻ khi đưa ra đánh giá hoặc giới thiệu dịch vụ.

2.2 Các nguồn khác mà chúng tôi thu thập dữ liệu về bạn như sau:

 • Thiết bị hoặc trình duyệt của bạn: Một số thông tin nhất định được tự động thu thập từ thiết bị hoặc trình duyệt của bạn và được phân tích khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, tương tác với các trang truyền thông xã hội hoặc quảng cáo trực tuyến hoặc mở email của chúng tôi
 • Bên thứ ba: Chúng tôi làm việc với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như các công ty phân tích hoặc quảng cáo. Thông tin của bạn có thể được thu thập và xử lý độc lập theo thông báo về quyền riêng tư của bên thứ ba. Các bên thứ ba này chia sẻ thông tin họ đã thu thập với chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập
 • Nền tảng truyền thông xã hội: Các nền tảng truyền thông xã hội chia sẻ thông tin, thường được tổng hợp và không bao gồm thông tin cá nhân, với chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách các nền tảng truyền thông xã hội thu thập và sử dụng thông tin của bạn bằng cách xem lại chính sách và cài đặt quyền riêng tư của họ
 • Cookie: Chúng tôi sử dụng cookie (tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị hoặc trình duyệt của bạn) và các công nghệ tương tự khác để tự động thu thập thông tin khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc tương tác với email của chúng tôi. Thông qua việc sử dụng cookie, chúng tôi có thể liên kết thông tin về tương tác của bạn với trang web hoặc email của chúng tôi theo thời gian. Bất kỳ thông tin nào do chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập thông qua việc sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự đều có thể được liên kết với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tìm chính sách cookie của chúng tôi .

Thông tin có thể được thu thập về bạn từ các nguồn trên bao gồm:

 • Dữ liệu kỹ thuật như loại thiết bị, trình duyệt web, địa chỉ IP, tùy chọn trợ năng
 • Dữ liệu sử dụng như thông tin đăng nhập tài khoản, điều hướng trang web, số lần nhấp chuột và thời gian duyệt web
 • Dữ liệu vị trí khi sử dụng trang web
 • Dữ liệu ưu tiên như sản phẩm và hoạt động mà bạn thể hiện sự quan tâm, ngôn ngữ ưu tiên
 • Truyền thông xã hội/Dữ liệu của bên thứ ba chẳng hạn như hoạt động và quyền điều khiển phương tiện truyền thông xã hội của bạn trên các Trang truyền thông xã hội.

3. Mục đích và cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Latitude sẽ chỉ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng chúng tôi có cơ sở pháp lý phù hợp để làm như vậy. Điều này được giải thích chi tiết hơn trong bảng bên dưới, trong đó nêu rõ các mục đích mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân.

Mục đích

(Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn?)

Dữ liệu cá nhân

(Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nào?)

Cơ sở pháp lý

(Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là gì?)

Để cung cấp quyền truy cập vào trang web và nâng cao trải nghiệm người dùng trang web Dữ liệu kỹ thuật, cách sử dụng, vị trí và sở thích

Chúng tôi cũng sử dụng các plugin của bên thứ ba có thể thu thập và chia sẻ với chúng tôi Truyền thông xã hội/Dữ liệu của bên thứ ba

Lợi ích hợp pháp để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho việc sử dụng trang web của chúng tôi và tận dụng các kênh truyền thông xã hội
Để trả lời các câu hỏi được nêu trên trang web (thông qua phần “liên hệ” và/hoặc “Liên hệ”)Liên hệ, Loại yêu cầu và chi tiết Lợi ích hợp pháp để thông báo cho khách hàng tiềm năng về dịch vụ của chúng tôi
Để chạy các chiến dịch tiếp thị Dữ liệu liên hệ và tiếp thịSự đồng ý rõ ràng của người dùng/người nhận thông tin tiếp thị Lợi ích chính đáng để quảng bá dịch vụ của chúng tôi thông qua tiếp thị
Đối với phân tích tiếp thịLiên hệ, Tiếp thị, Ưu tiên & Truyền thông xã hội/Dữ liệu của bên thứ ba

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cookie khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo khai báo cookie để biết thêm thông tin.

Sự đồng ý đối với các cookie không cần thiết Mối quan tâm chính đáng để hiểu tính hiệu quả và xu hướng của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi

4. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập cho các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ CNTT, tiếp thị và hỗ trợ văn phòng)
 • Các công ty liên kết của chúng tôi – bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn Latitude
 • Tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật: chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân khi pháp luật yêu cầu. Điều này có thể bao gồm tiết lộ dữ liệu cá nhân cho cơ quan công quyền, chẳng hạn như cơ quan thuế hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân liên quan đến thủ tục tố tụng
 • Chuyển giao doanh nghiệp: Trong tương lai, Latitude có thể bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho bên thứ ba. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba. Điều này có thể xảy ra trong quá trình sáp nhập, mua lại, cấp vốn, phá sản, giải thể, giao dịch hoặc tố tụng. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu thống kê tổng hợp để cải thiện dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc thông tin không xác định với bên thứ ba theo quyết định riêng của chúng tôi. Bất kỳ việc chia sẻ thông tin nào khác của bạn sẽ được thực hiện theo chỉ dẫn của bạn hoặc phải được sự đồng ý của bạn.

Ngoại trừ các cơ quan công quyền đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu độc lập, các bên thứ ba được liệt kê ở trên sẽ sử dụng mọi thông tin cá nhân mà họ xử lý thay mặt chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ theo hợp đồng. Họ cũng đã đồng ý theo hợp đồng để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân.

5. Chuyển dữ liệu của bạn

Latitude là một công ty hoạt động trên toàn cầu do đó Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi thu thập có thể được chuyển sang các khu vực pháp lý khác và được lưu trữ bên ngoài Jersey. Tùy từng trường hợp, việc chuyển tiền như vậy có thể được thực hiện tới các quốc gia không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương xứng với mức độ ở Jersey.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn dữ liệu và dữ liệu cá nhân của bạn phải được bảo vệ ở cùng mức độ ngay cả khi dữ liệu đó được chuyển ra ngoài Jersey.

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng tất cả các hoạt động truyền dữ liệu sẽ được bảo mật và nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào nhận dữ liệu cá nhân từ chúng tôi đều cung cấp đầy đủ sự đảm bảo để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu hiện hành.

6. Quyền của bạn

Trong các điều kiện/giới hạn được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể thực hiện các quyền riêng tư sau:

 • truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn – yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn
 • xóa hoặc chỉnh sửa dữ liệu của bạn – yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn khi không còn cần thiết cho (các) mục đích mà dữ liệu của bạn được thu thập ban đầu
 • hạn chế hoặc phản đối việc sử dụng dữ liệu của bạn – yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn hoặc trong một số trường hợp nhất định, phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu đó chỉ dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (xem ở trên) hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp
 • nhận hoặc truyền dữ liệu của bạn ở định dạng có cấu trúc và có thể đọc được bằng máy (còn được gọi là “khả năng di chuyển dữ liệu”) – yêu cầu nhận hoặc truyền dữ liệu cá nhân của bạn đến một tổ chức khác, ở định dạng có cấu trúc và có thể đọc được bằng máy, và
 • rút lại sự đồng ý của bạn – rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể (khi chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng ý sử dụng thông tin của bạn cho mục đích cụ thể đó)
 • phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân – quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo những cách sau:

Qua email: Privacy@latitudeworld.com

Qua đường bưu điện: Công ty TNHH Tư vấn Latitude

28 lối đi dạo

St Helier, Jersey JE2 3QA

Jersey (Quần đảo Channel)

Tùy thuộc vào mọi nghĩa vụ, yêu cầu và/hoặc miễn trừ pháp lý quan trọng nhất, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được, trừ khi chúng tôi yêu cầu thêm thông tin từ bạn. Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi không tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, bạn có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

7. Sở thích của bạn về Tiếp thị và Truyền thông Khuyến mại

Email . Nếu bạn không muốn nhận email tiếp thị và quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong email để từ chối nhận email tiếp thị hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ Privacy@latitudeworld.com .

Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không nhận thông tin tiếp thị, bạn vẫn có thể nhận được các thông báo liên quan đến dịch vụ liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký của bạn.

Tin nhắn tức thời bằng văn bản, WhatsApp hoặc LinkedIn . Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thời WhatsApp hoặc LinkedIn để liên lạc với bạn. Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi bạn quyết định không nhận thông tin tiếp thị, bạn vẫn có thể nhận được các thông báo liên quan đến dịch vụ liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký của bạn.

8. Bảo mật

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân được thu thập trực tuyến, đặc biệt – để bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép, mất mát, lạm dụng và thay đổi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng mã hóa khi lưu trữ và truyền tải, kiểm soát danh tính và quyền truy cập cũng như phần mềm bảo vệ phần mềm độc hại.

9. Lưu giữ và xóa dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết liên quan đến mục đích thu thập dữ liệu đó. Chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp xóa sau: xóa hoặc ẩn danh tự động và thủ công.

10. Trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba (bao gồm các nút đánh dấu trang trên mạng xã hội cho phép bạn chia sẻ nội dung nhất định trên trang web của chúng tôi). Vui lòng xem lại cookie và tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba này để hiểu cách họ có thể sử dụng cookie và dữ liệu cá nhân của bạn. Thông báo về quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi không áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba.

 

Cập nhật lần cuối: Tháng 10 năm 2023