Ban chấp hành

Mimoun Assraoui

Mimoun Assraoui

Group Vice-Chairman and CEO of RIF Trust

Tìm hiểu thêm
Eric G. Major

Eric G. Major

Group Chief Executive Officer & Chairman

Tìm hiểu thêm
David Regueiro Santalla

David Regueiro Santalla

Group Chief Operating Officer

Tìm hiểu thêm
Christopher Willis

Christopher Willis

Managing Partner - Latitude Caribbean

Tìm hiểu thêm

Bảng điều khiển

Mohammad Motavasel

Mohammad Motavasel

Regional Director & Managing Director - Türkiye

Tìm hiểu thêm
Ranny Muasher

Ranny Muasher

Regional Director & Managing Director - Nigeria

Tìm hiểu thêm

quản lý quốc gia

Việc bán hàng

Ibrahim Abdelnabi

Ibrahim Abdelnabi

Citizenship and Residency Consultant

Tiếp thị

Lee Whiteley

Lee Whiteley

Marketing Manager - Europe