St. Kitts & Nevis cập nhật Chương trình đầu tư lấy quốc tịch
Back to News

Châu Âu, nguồn cấp tin tức Date: 27 April, 2018

St. Kitts & Nevis cập nhật Chương trình đầu tư lấy quốc tịch

St. Kitts & Nevis cập nhật Chương trình đầu tư lấy quốc tịch

Với Quỹ cứu trợ bão sẽ hết hạn vào cuối tháng 3, Chính phủ St. Kitts & Nevis đã công bố những thay đổi mới đối với Chương trình đầu tư lấy quốc tịch (CIP) của họ.

Quyền truy cập miễn thị thực vào EU đã mang lại cho các nhà đầu tư khả năng di chuyển toàn cầu

St. Kitts & Nevis ra mắt CIP lần đầu tiên vào năm 1984, khiến nó trở thành chương trình lâu đời nhất thế giới, nhưng sự phổ biến của chương trình đã không đạt được sức hút cho đến khi quốc gia này được miễn thị thực vào Liên minh Châu Âu, giúp tăng cường đáng kể khả năng di chuyển toàn cầu của các nhà đầu tư đăng ký theo chương trình của nó. Kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 1984, CIP đã trải qua một số thay đổi để biến nó trở thành một trong những dịch vụ cạnh tranh nhất trong khu vực.

Giảm các lựa chọn đóng góp và mua tài sản

Những thay đổi gần đây nhất đã được công bố vào tháng 3 sau khi Chính phủ tham khảo ý kiến của các nhà phát triển bất động sản và các bên liên quan trong ngành và bao gồm việc giảm các lựa chọn Đóng góp và Mua tài sản.

Đối với phương án Đóng góp, họ đã công bố thành lập Quỹ Tăng trưởng Bền vững (SGF) thay thế cho cả Quỹ Cứu trợ Bão và Quỹ Đa dạng hóa Ngành Đường. Chi phí cho một người nộp đơn sẽ là 150.000 USD và 195.000 USD cho một gia đình có tối đa bốn thành viên. Bất kỳ người phụ thuộc bổ sung nào sẽ yêu cầu đóng góp thêm 10.000 đô la mỗi người.

Mức đầu tư bất động sản tối thiểu mới hiện được đặt ở mức 200.000 USD (với thời gian nắm giữ tối thiểu là 7 năm) cho tối thiểu hai người nộp đơn hoặc 400.000 USD (với thời gian nắm giữ tối thiểu là 5 năm) cho một người nộp đơn. Phí xử lý bổ sung của Chính phủ là 35.047 USD cho người nộp đơn chính, 20.047 USD cho vợ/chồng và 10.047 USD cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện. Có những chi phí đóng cũng khác nhau tùy thuộc vào sự phát triển.

Tùy chọn theo dõi nhanh

Đối với cả hai lựa chọn Đóng góp và Tài sản, các khoản phí thẩm định bổ sung được áp dụng vẫn ở mức hiện tại, cụ thể là 7.500 USD cho người nộp đơn chính và 4.000 USD cho mỗi người phụ thuộc trên 16 tuổi. Họ cũng sẽ tiếp tục cung cấp tùy chọn theo dõi nhanh với một khoản phí bổ sung.

Một chương trình sáng tạo và cạnh tranh

Thủ tướng của St. Kitts & Nevis, Tiến sĩ đáng kính Timothy Harris tuyên bố “quỹ mới sẽ đầu tư vào các lĩnh vực bền vững mang lại lợi ích cho mọi công dân và cư dân của St. Kitts và Nevis (về) chăm sóc sức khỏe, giáo dục, năng lượng thay thế, di sản, cơ sở hạ tầng , du lịch và văn hóa, biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi, và thúc đẩy tinh thần kinh doanh bản địa.”

Với những thay đổi gần đây này, St. Kitts và Nevis CIP tiếp tục là một trong những chương trình sáng tạo và cạnh tranh nhất trong khu vực.

St. Kitts & Nevis cập nhật Chương trình đầu tư lấy quốc tịch

Date: 27 April, 2018

Posted in: Châu Âu, nguồn cấp tin tức