Ban chấp hành

Eric G. Major

Eric G. Major

Group Chief Executive Officer & Chairman

Tìm hiểu thêm
Mimoun Assraoui

Mimoun Assraoui

Group Vice-Chairman and CEO of RIF Trust

Tìm hiểu thêm
David Regueiro Santalla

David Regueiro Santalla

Group Chief Operating Officer

Tìm hiểu thêm
Christopher Willis

Christopher Willis

Managing Partner - Latitude Caribbean

Tìm hiểu thêm

Bảng điều khiển

quản lý quốc gia

Aleksandra Smolen

Aleksandra Smolen

Business Development Manager - Hong Kong

Tìm hiểu thêm
Marc Menard

Marc Menard

Head of African French-Speaking Countries

Tìm hiểu thêm
Mohammad Motavasel

Mohammad Motavasel

Regional Director & Managing Director - Türkiye

Tìm hiểu thêm
Ranny Muasher

Ranny Muasher

Regional Director & Managing Director - Nigeria

Tìm hiểu thêm

Việc bán hàng

Tiếp thị

Trưởng phòng

Đối tác chiến lược