Những thay đổi đối với Chương trình Quốc tịch St Lucia - RIF Trust
Back to News

Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức Date: 16 June, 2020

Những thay đổi đối với Chương trình Quốc tịch St Lucia

Những thay đổi đối với Chương trình Quốc tịch St Lucia

Các sửa đổi và cải tiến bổ sung đã được thực hiện đối với Chương trình Đầu tư Quốc tịch St Lucia. Điều này phù hợp với việc đảm bảo CIP St Lucia vẫn cạnh tranh trong khu vực Caribe.

Tùy chọn trái phiếu cứu trợ COVID-19

St Lucia đã công bố tùy chọn Trái phiếu Cứu trợ COVID-19 có sẵn cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tùy chọn đủ điều kiện này yêu cầu mua trái phiếu không chịu lãi suất với giá trị 250.000 đô la Mỹ cho một gia đình cho tối đa bốn người.

  • Là một người nộp đơn duy nhất, bạn được yêu cầu giữ trái phiếu trong năm năm
  • Là một cặp vợ chồng, bạn được yêu cầu giữ trái phiếu trong sáu năm
  • Là một gia đình bốn người, bạn được yêu cầu giữ trái phiếu trong bảy năm. Điều này có thể được giảm xuống còn năm năm nếu bạn mua 300.000 đô la Mỹ trái phiếu.

Ngoài ra còn có một khoản phí hành chính không hoàn lại là 30.000 đô la Mỹ. Phí thẩm định thường xuyên và lệ phí hộ chiếu cũng được áp dụng.

Giá gia đình mới

Mặc dù Chương trình Quốc tịch St Lucia luôn tiết kiệm chi phí nhất cho một người nộp đơn, nhưng đây là một lựa chọn có giá cao hơn cho các gia đình so với nhiều chương trình cấp quốc tịch Caribe khác.

  • Đối với một gia đình hai người, khoản đóng góp giảm từ 165.000 đô la Mỹ xuống còn 140.000 đô la Mỹ dẫn đến tiết kiệm được 25.000 đô la Mỹ
  • Đối với một gia đình bốn người, khoản tiết kiệm thậm chí còn lớn hơn với mức giảm từ 190.000 đô la Mỹ xuống còn 150.000 đô la Mỹ

Giá sửa đổi này phù hợp hơn với CIP của Antigua và Barbuda , đây là mức hiệu quả nhất về chi phí cho các gia đình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chương trình Đầu tư Quốc tịch St Lucia và xin hộ chiếu thứ hai cho bạn và gia đình, đừng trì hoãn và liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Những thay đổi đối với Chương trình Quốc tịch St Lucia

Date: 16 June, 2020

Posted in: Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức