Antigua và Barbuda CIU công bố cập nhật CIP - RIF Trust
Back to News

Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức Date: 29 March, 2020

Antigua và Barbuda CIU công bố cập nhật CIP

Antigua và Barbuda CIU công bố cập nhật CIP

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2020, Đơn vị Đầu tư Quốc tịch Antigua và Barbuda (CIU) đã ban hành một thông tư thông báo cập nhật cho chương trình của mình. Những thay đổi nhằm mục đích làm cho lựa chọn bất động sản hấp dẫn hơn vì theo truyền thống, tùy chọn quyên góp là phổ biến nhất.

Các thay đổi như sau:

  • Bây giờ bạn có thể đủ điều kiện bằng cách mua toàn bộ đơn vị sở hữu ở mức đầu tư 200.000 đô la
  • Phí xử lý của chính phủ cho tùy chọn bất động sản giảm từ $ 50,000 xuống $ 30,000 USD cho một gia đình lên đến bốn người
  • Phí xử lý CIU cho các lựa chọn của Quỹ Phát triển Quốc gia (quyên góp) tăng từ $ 25,000 lên $ 30,000 cho một gia đình có tối đa bốn thành viên
  • Iraq không còn nằm trong danh sách quốc gia bị hạn chế
  • Các hạn chế nghiêm ngặt vẫn được áp dụng nếu bạn nộp đơn từ Iran, Bắc Triều Tiên, Somalia, Sudan hoặc Yemen. Tuy nhiên, bây giờ bạn sẽ có thể đăng ký nếu bạn đã là cư dân của bất kỳ quốc gia không bị hạn chế nào khác trong ít nhất 10 năm và không có quan hệ tài chính với bất kỳ quốc gia bị hạn chế nào.

RIF Trust tự tin rằng những thay đổi của chương trình này sẽ tác động tích cực đến bạn khi đầu tư vào bất động sản đủ điều kiện và hỗ trợ thêm cho nền kinh tế địa phương.

Để tìm hiểu thêm về Antigua và Barbuda CIP, đừng trì hoãn và liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Antigua và Barbuda CIU công bố cập nhật CIP

Date: 29 March, 2020

Posted in: Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức