Đầu tư Quốc tịch Grenada làm giảm đầu tư cần thiết - RIF Trust
Back to News

Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức Date: 22 March, 2019

Đầu tư Quốc tịch Grenada làm giảm đầu tư cần thiết

Đầu tư Quốc tịch Grenada làm giảm đầu tư cần thiết

Grenada Citizenship by Investment đã công bố những thay đổi đối với chương trình của mình. Điều này tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh của nó trong khu vực Caribe.

Đặc biệt, Chính phủ Grenada đã sửa đổi các quy định theo Đạo luật Đầu tư lấy Quốc tịch số 15 năm 2013, điều này sẽ cung cấp một lựa chọn giá mới cho các khoản đầu tư bất động sản trong các Dự án được phê duyệt trong lĩnh vực Lưu trú Du lịch.

Việc sửa đổi sẽ cho phép các nhà phát triển bán mỗi đơn vị cho hai hoặc nhiều người nộp đơn với mỗi người nộp đơn đầu tư tối thiểu 220.000 đô la Mỹ. Grenada sẽ chấp nhận đơn đăng ký theo tùy chọn giá mới này kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.

Đầu tư bắt buộc không thay đổi để sở hữu toàn bộ tài sản

Các khoản đầu tư không thuộc lĩnh vực lưu trú du lịch, hoặc cho những nhà đầu tư muốn đạt được toàn quyền sở hữu một đơn vị, vẫn ở mức 350.000 đô la Mỹ ban đầu.

Đối với cả hai lựa chọn, khoản đóng góp thông thường của chính phủ là 50.000 USD tiếp tục được áp dụng.

Những thay đổi này sẽ điều chỉnh chặt chẽ hơn mức đầu tư tối thiểu với mức đầu tư được tìm thấy ở các quốc gia Caribe khác cung cấp các chương trình CBI như Antigua và Barbuda, Dominica và St. Kitts và Nevis. Điều này đảm bảo cơ cấu giá hài hòa hơn trong khu vực.

Lợi ích độc đáo của Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada

Grenada có một số lợi thế cạnh tranh so với các nước láng giềng CBI:

– Người mang hộ chiếu được miễn thị thực du lịch đến hơn 140 quốc gia bao gồm Trung Quốc – chương trình CBI Caribbean duy nhất có quyền truy cập như vậy.

– Grenada là quốc gia duy nhất là quốc gia hiệp ước với Hoa Kỳ cho phép công dân đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực E2 không định cư. Điều này dựa trên cơ sở họ sẽ đầu tư một lượng vốn đáng kể vào một doanh nghiệp ở Hoa Kỳ.

– Nó cho phép nhiều thành viên gia đình được đưa vào đơn đăng ký, chẳng hạn như cha mẹ, ông bà, anh chị em và trẻ em dưới ba mươi tuổi không cần phải đăng ký học sau trung học.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang chương trình Grenada của chúng tôi hoặc liên hệ với Jon Green (jon.green@latitudeworld.com).

Đầu tư Quốc tịch Grenada làm giảm đầu tư cần thiết

Date: 22 March, 2019

Posted in: Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức